Përfaqësues të QKD-së, pjesëmarrës në forumin e Erasmus+ dhe Salto Youth për vendet e Ballkanit Perëndimor

Selim Daku, drejtor i Qendrës Kosovare për Diplomaci, po merr pjesë në forumin e Erasmus+ për projektet e Erasmus + dhe Salto Youth për vendet e Ballkanit perëndimore, i cili po mbahet në Podgoricë.

S Daku_ selim daku Kosovo Center of Dipomacy
Në këtë forum dy ditor, gjithsejtë janë të pranishëm 35 përfaqësues të organizatave jo qeveritare, ministrive, koordinator të Erasmus+, dhe përfaqësues të institucioneve arsimore.
Në këtë forum dy ditor, po diskutohet për mundësitë e bashkëpunimit në kuadër të projektit Erasmus+ dhe Salto Youth, si dhe për aktivizimin dhe punësimin e të rinjve, dhe pengesat me të cilat ballafaqohet rinia e vendeve të Ballkanit Perëndimor si në fushën e participimit, përfshirjes sociale, punësimit dhe përfshirjen e të rinjve në politikë.

S D