Featured

News & Events

Kosovo Center of Diplomacy holds the conference focused on “The role of SAA and visa liberalization in increasing the welfare of the citizens”

Kosovo Center of Diplomacy holds the conference focused on “The role of SAA and visa liberalization in increasing the welfare of the citizens”

Representatives of governmental institutions, academics, representatives of NGOs, security institutions, youngsters and students, who considered this step of Kosovo as a great…

KCD me debat në Ditën e Evropës

Në Ditën e Europës, Komuna e Gjilanit, përkatësisht Zyra për…

Qendra Kosovare për Diplomaci nis javën Evropiane

Qendra Kosovare për Diplomaci (KCD) ka nisur sot shënimin e Javës…