Featured

News & Events

KCD pjesë e Konferencës së Parisit

KCD pjesë e Konferencës së Parisit

Drejtori ekzekutiv i Qendres Kosovare për Diplomaci z. Selim Daku, mori pjesë në konferencën për të rinjë “Connecting Youth Conference” nën organizimin…

Kosovo Center of Diplomacy holds the conference focused on “The role of SAA and visa liberalization in increasing the welfare of the citizens”

Representatives of governmental institutions, academics, representatives of NGOs, security institutions,…

KCD me debat në Ditën e Evropës

Në Ditën e Europës, Komuna e Gjilanit, përkatësisht Zyra për…